Udlejning, under henvisning til vedtægtens § 20: 

Lejligheder i E/F Frederik VI's Alle 2-8 må udlejes helt eller delvis til privat beboelse. Der må dog ikke foretages udlejning i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne. 

Såfremt et medlem ønsker at udleje sin lejlighed, skal den autoriserede standardlejekontrakter anvendes og fremsendes til orientering hos administrator pr. e-mail administrator@fredvialle2-8.dk senest 14 dage efter ikrafttrædelsestidspunktet. Ved denne orientering skal der gives kontaktoplysninger på lejer i tilfælde af, at foreningen har akut behov for at komme i kontakt med vedkommende. 

Udlejning til erhverv kræver altid bestyrelsens godkendelse og gives alene til de eksisterende erhvervslejligheder, såfremt den ønskede og evt. ændrede anvendelse ikke er egnet til at give de nærliggende lejligheder eller Ejerforeningen væsentligt øgede gener i form af f.eks. trafik, støj og lugtgener. 

I tilfælde af udlejning har Ejerforeningen samme beføjelser overfor lejeren med hensyn til krænkelser eller lign., som en ejer/udlejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den pågældende husorden. Ejerforeningen kan dermed selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren. Lejer skal gøres opmærksom på dette forhold i lejekontrakten.