Vedligeholdelse af vinduer og altandøre

 

Ejerforeningen vedligeholder den udvendige side af vinduerne og altandørene (dvs. karm, vinduesrammer og glas) i de enkelte lejligheder, mens ejeren vedligeholder den indvendige side, herunder maling af den indvendige side af karm og vinduesrammer samt alle udgifter i forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af evt. forsatsruder.

 

Vinduerne er originale, og ejerforeningen har historisk valgt at vedligeholde fremfor at udskifte til moderne termovinduer. Den enkelte ejer må ikke uden bestyrelsens tilladelse selv udskifte vinduer eller male i anden farve m.v.

 

Det er generalforsamlingen der træffer beslutning om, hvor ofte vinduerne skal gennemgås og vedligeholdes.

 

Sker der glasskader og brud på vinduer i forbindelse med f.eks. indbrud eller graffiti eller lignende, udskiftes/repareres vinduer/glas for regning af ejerforeningen - dog alene mod forudgående godkendelse hos bestyrelsen eller administrator.  Da ejerforeningen har glasforsikring, skal glasskader anmeldes til forsikringsselskabet via hjemmesiden.    

 

Skyldes brud på glas ejerens egne forhold - er der tale om en individuel udgift for ejeren.